poort nieuws pygmalion poort

Pilot van start voor vrijplaats voor kunst en cultuur in Poort

Zie ook pagina 9 van Poortnieuws 31, juni 2021

Op de Pygmalionstraat is een pilot gestart voor een vrijplaats voor Kunst en Cultuur. 
Het voormalig kinderdagverblijf in het Homeruskwartier krijgt een nieuwe bestemming nadat van de kunstenaars die er hun atelier hadden, het tijdelijke contract werd opgezegd.
 Doel is het pand breed in te zetten voor culturele activiteiten in Almere Poort, waardoor er zowel voor volwassenen, jongeren als kinderen een bijzondere plek van ontmoeting en verbinding zal ontstaan.

Open doos
Afgelopen jaar vond er in het gebouw kunstonderwijs voor volwassenen plaats. Mede door het succes van de Werkplaats en de Seizoensacademie heeft de gemeente in samenwerking met Mira Ticheler en Lenny Schröder besloten om te onderzoeken hoe het gebouw een plaats voor de Kunsten kan worden. De Seizoensacademie heeft daarvoor de Stichting Vrijplaats voor Kunst en Cultuur Flevoland opgericht, die het beheer en de programmering op zich neemt. In opdracht van de gemeente Almere zal Mira Ticheler onderzoeken welke specifieke behoeftes er liggen en hoe daar concreet invulling aan gegeven kan worden.

Mira: “Sommige ruimtes zullen vast verhuurd worden, maar er zijn ook ruimtes die per dagdeel beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld voor repetitieruimte, tijdelijke manifestaties, flexplekken of vergaderruimte. Het is op dit moment nog een open doos. Wij denken aan creatieve ondernemers vanuit verschillende disciplines zoals bijvoorbeeld muziek, dans of beeldende kunst. Hierbij kijken we ook naar synergie tussen de gebruikers onderling en in hoeverre het aanbod van betekenis is voor de wijk.”

Op dit moment lopen er gesprekken met verschillende culturele makers uit Poort. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Mira Ticheler.